การตรวจโควิดมีกี่แบบ

1. การตรวจโควิดแบบ RT-PCR

เก็บตัวอย่างส่วนไหนไปตรวจ

 • การตรวจ RT-PCR เป็นการเก็บตัวอย่างเชื้อจากด้านหลังโพรงจมูก หรือลำคอ ด้วยก้านเก็บตัวอย่าง (Swab)
 • โดยใช้ระยะเวลาในการรับบริการ 10-30 นาที ต้องเป็นการตรวจในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล จากนั้นนำไปหาเชื้อในห้องปฏิบัติการ

ทราบผลเมื่อไหร่

 • การตรวจโควิดแบบ RT-PCR ทราบผลได้ภายใน 24-48 ชั่วโมง

ผลการตรวจที่ได้จากห้องปฏิบัติการมีดังนี้

 • ผลเป็นบวก หมายความว่า พบเชื้อ COVID-19
 • ผลเป็นลบ หมายความว่า ไม่พบเชื้อ COVID-19

การแปลผลแล็บโควิด 19

วันแรกที่ได้รับเชื้อถึงวันที่มีอาการ เรียกว่า “ระยะฟักตัวของโรค” หากตรวจแล็บด้วยวิธีการเชื้อในทางเดินหายใจ ในช่วงระยะฟักตัวโดยที่ยังไม่มีอาการ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการตรวจแล็บ คือ ทำให้รู้ว่า “คนนี้ติดเชื้อแล้วแต่ยังไม่มีอาการ” แต่การตรวจในช่วงเวลานี้จะแปลผลค่อนข้างยากและโอกาสเจอเชื้อค่อนข้างน้อย หากตรวจแล้วผลเป็นลบ ก็บอกได้ว่า “ไม่เจอเชื้อ” แต่ไม่ได้แปลผลว่า “ไม่ติดเชื้อ” เพราะส่วนใหญ่เมื่อเริ่มมีอาการแล้วถึงจะตรวจเจอเชื้อ

2. การตรวจโควิดแบบ Rapid test

การตรวจ Rapid test มี 2 แบบ

 1. การตรวจหาเชื้อไวรัสที่เรียกว่า Antigen ซึ่งเป็นการตรวจหาในช่วงมีการติดเชื้ออยู่ เป็นการตรวจที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบันเพื่อคัดเลือกคนที่กำลังติดเชื้อออกมา
 2. การตรวจหาภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า Antibody ซึ่งเป็นการตรวจหาช่วงมีการติดเชื้อและหลังการติดเชื้อหายแล้ว

เก็บตัวอย่างส่วนไหนไปตรวจ

 • นำตัวอย่างโพรงจมูก หรือช่องคอ หรือน้ำลายไปตรวจหาเชื้อไวรัส (Antigen) 
 • นำตัวอย่างเลือดภูมิคุ้มกัน ไปตรวจหาเชื้อไวรัส (Antibody) 

ผลการตรวจของ Rapid test 

 • ตรวจพบเชื้อ (Antigen) ขึ้น 2 ขีด หลังจากรับเชื้อมาแล้ว 5-14 วัน และจะไม่สามารถตรวจพบเชื้อได้หลังจากหายป่วยแล้ว
 • ตรวจพบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ (Antibody) ขึ้น 2 ขีด หลังจากรับเชื้อมาแล้ว 10 วันขึ้นไป และจะตรวจพบได้หลังจากหายป่วยแล้ว

ข้อดีของการตรวจโควิดแบบต่างๆ

 • ชุดตรวจที่สามารถตรวจได้เอง ภายในชุดตรวจสามารถแสดงผลการตรวจเลย คล้ายกับชุดตรวจครรภ์ทั่วไป ทราบผลรวดเร็ว
 • การตรวจโควิดแบบ Rapid test ทราบผลภายใน 10-30 นาทีเท่านั้น
 • การตรวจโควิดแบบ Rapid Antigen Test เป็นการตรวจที่ง่ายสะดวกและใช้ระยะเวลาน้อยกว่าในการวินิจฉัย เป็นการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในระดับเบื้องต้น
 • หากตรวจโควิดแบบ Rapid Antigen Test และผลออกมาเป็นบวก หมายถึงพบเชื้อโควิด 19 จำเป็นที่จะต้องตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันผลอีกครั้ง
 • การตรวจ RT-PCR เป็นการตรวจในระดับสูง สามารถยืนยันเชื้อได้ แม้จะมีเชื้ออยู่ในตัวน้อยมากก็ตาม โดยไม่ต้องพึ่งการตรวจแบบอื่นอีก แต่จะใช้เวลาในการวินิจฉัยนานกว่าแบบ Rapid Antigen Test