ผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด 19 กับการทำเด็กหลอดแก้ว

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย

  • มีอาการบวมแดง หรือ คัน บริเวณที่ฉีด เหมือนมีไข้ อาเจียน  

ผลข้างเคียงที่พบน้อยแต่รุนแรง

  • มีอาการแพ้ เช่น มีเสียงหายใจหวีด คลื่นไส้ ลมพิษ หอบเหนื่อย ท้องเสีย
  • เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (จะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่หลังฉีดวัคซีน 4 วันไปจนถึง 4 สัปดาห์ ดังนั้นคนที่กลับบ้านไปแล้ว ยังคต้องรอดูอาการดังกล่าวต่อไป)
  • พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว
  • ตามัว
  • แขนขาชาอ่อนแรง
  • หอบเหนื่อย
  • ชัก
  • ปวดท้องรุนแรง
  • ขาเกิดบวมแดงหรือซีดเย็น

ผลข้างเคียงที่เกิดจากอาการแพ้ มักเกิดขึ้นภายใน 30 นาที ซึ่งเป็นเหตุผลที่จุดที่ฉีดวัคซีนมักจะต้องรอดูอาการ 30 นาทีก่อนให้กลับบ้าน

สำหรับผู้จะทำเด็กหลอดแก้ว

อาจต้องแนะนำให้รอดูอาการหลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จนครบ 4 สัปดาห์ เพื่อดูว่าไม่พบภาวะลิ่มเลือดอุดตัน แล้วค่อยเริ่มมีการกระตุ้นไข่ และกระบวนการอื่นๆ ของเด็กหลอดแก้วต่อไป

สำหรับคนที่จะใส่ตัวอ่อนหรือเตรียมตั้งครรภ์

เช่นเดียวกัน ก็จะแนะนำให้รอดูอาการหลังฉีดเข็มที่ 2 ไปอีก 4 สัปดาห์ ก่อนจะเตรียมใส่ตัวอ่อนต่อไป