5 คำถามพบบ่อย เรื่องวัคซีนโควิด19 กับผู้มีบุตรยากและการทำเด็กหลอดแก้ว

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO แนะนำเรื่องวัคซีนโควิด 19 กับคนท้องที่กำลังตัดสินใจว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่ โดยให้พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้

  • ความเสี่ยงในการสัมผัสกับผู้ติด COVID-19
  • โรคประจำตัว
  • ประโยชน์ของวัคซีน

1. ในภาวะ โควิด 19 ระบาดแบบนี้ สามารถทำ IVF/ICSI ได้ไหม ?

ตอบ
ถ้าเราป้องกันตัวเองได้ดี การสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ การหลีกเลี่ยงที่คนเยอะ มี social distancing ก็สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ โดยเฉพาะคนที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ก็อาจจะทำให้มีความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการทำ IVF

2. การฉีดวัคซีน โควิด 19 ทำให้มีบุตรยากไหม ?

ตอบ
ตัววัคซีนเองไม่ได้มีผลต่อการเจริญพันธุ์ การตกไข่ การผลิตเชื้ออสุจิ ส่วนใหญ่การรายงานผลข้างเคียงมักจะเป็นเรื่องของหลอดเลือด และระบบประสาทมากกว่า ดังนั้นคนที่ได้รับวัคซีนแล้วสามารถเริ่มขั้นตอนการมีบุตรได้ หรือทำการรักษามีบุตรยากได้

ตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนโควิด

3. กำลังเตรียมตัวตั้งครรภ์ จะสามารถฉีดวัคซีนได้ตอนไหน ?

ตอบ
ก่อนอื่นต้องตรวจดูว่าตัวเองได้ตั้งครรภ์ไหม ถ้าไม่ได้ตั้งครรภ์ก็สามารถรับวัคซีนได้โดยทันที วัคซีนส่วนใหญ่มักจะฉีด 2 เข็ม ห่างกันประมาณ 3-4 สัปดาห์ ซึ่งระหว่างที่ฉีดวัคซีนควรมีการคุมกำเนิด โดยคุมกำเนิดตั้งแต่เริ่มเข็มแรก ไปจนถึงหลังเข็มที่ 2 และเว้นระยะเวลาไปอีกอย่างน้อย 1 เดือน หลังจากนั้นก็สามารถปล่อยให้มีบุตรได้ หรือเริ่มรักษามีบุตรยากได้

4. หากตั้งครรภ์อยู่ ฉีดวัคซีนได้ไหม มีผลยังไงกับแม่และเด็ก ?

ตอบ
ตามคำแนะนำทั่วไปจะไม่แนะนำให้คนท้องที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ฉีดวัคซีน อันเนื่องมาจากไม่ทราบผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนระหว่างการตั้งครรภ์ที่แน่ชัด แต่อย่างไรก็ตามมีบางประเทศที่ฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์อันเนื่องมาจากความรุนแรงของสถาณการณ์โควิด ก็มีรายงานว่าไม่พบภาวะผิดปกติของการตั้งครรภ์หรือทารกในครรภ์หลังการฉีด ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้นของวัคซีนชนิด mRNA โดยหลักการที่ว่าไม่ได้เข้าไปในนิวเคลียส จึงเริ่มนำมาฉีดในหญิงตั้งครรภ์

ฉีดวัคซีนช่วงให้นม

5. หากอยู่ในช่วงให้นมบุตร สามารถฉีดวัคซีนได้ไหม ?

ตอบ
ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลของวัคซีนเกี่ยวข้องกับการให้นมบุตร ดังนั้นยังแนะนำไม่ให้ฉีดในหญิงที่ให้นมบุตร

สำหรับประชาชนคนไทย สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนจากทางภาครัฐได้ โดยเข้าไปลงทะเบียนและจองคิว ในแอปพลิเคชัน หมอพร้อม