สภาวะที่มีผลต่อการเดินทางของเชื้ออสุจิ

  • แม้ว่าร่างกายของผู้ชายจะผลิตอสุจิที่มีชีวิตได้เพียงพอ แต่บางครั้งปัจจัยและสภาวะบางอย่างมีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายของอสุจิ ซึ่งอสุจิที่เคลื่อนไหวช้าเกินไปหรือไม่เคลื่อนไหวจะ ตายก่อนที่จะพบกับไข่ บางครั้งน้ำหล่อเลี้ยงอสุจิอาจจะเหนียวเกินไปทำให้อสุจิเคลื่อนไหวได้ไม่ดี
  • การที่เชื้ออสุจิไม่สามารถเดินทางจากลูกอัณฑะออกมาข้างนอกได้ เป็นสาเหตุประมาณ 10%-20% ของภาวะมีบุตรยากเกิดจากฝ่ายชาย สาเหตุที่ปิดกั้นการเดินทางของเชื้ออสุจิอาจเกิดจาก การอุดตันของท่อนำอสุจิจากการทำหมันชาย คือการตัดท่อนำอสุจิของฝ่ายชายนั่นเอง
  • ผู้ชายหลายคนที่มีปัญหาเรื่องพันธุกรรม เช่น cystic fibrosis จะไม่มีท่อนำอสุจิ ทำให้มีบุตรยากแต่กำเนิด แต่ยังสามารถผลิตอสุจิได้
  • ผู้ชายบางคนมีปัญหาเรื่องการแข็งตัวองคชาติ ซึ่งทำให้มีปัญหาต่อการมีเพศสัมพันธุ์
  • ภาวะที่เรียกว่าการไหลย้อนกลับขึ้นไปของเชื้ออสุจิ ซึ่งจะเข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะ ซึ่งอาจเกิดจากการใช้ยาบางชนิด