การติดเชื้อ / ฉีดวัคซีน โควิด 19 มีผลต่ออสุจิหรือไม่

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลคนที่ติดเชื้อ Covid-19 โดยเปรียบเทียบคนที่ติดเชื้อโควิดที่มีอาการไม่รุนแรง คนที่ต้องนอนโรงพยาบาล และคนที่ต้องนอน ICU ตรวจคุณภาพของเชื้ออสุจิ โดยดูจากจำนวนตัว การเคลื่อนไหวและรูปร่างของเชื้ออสุจิ พบว่า 

ผลข้างเคียงของการติดเชื้อโควิด 19 ต่อจำนวนอสุจิ

คนที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีอาการไม่รุนแรง จะมีการผลิตเชื้ออสุจิจำนวนที่ปกติ
คนที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่ต้องนอนโรงพยาบาล จะมีผลิตเชื้ออสุจิจำนวนลดลง
และคนที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่ต้องนอน ICU จะไม่พบอสุจิเลย

ผลข้างเคียงของการติดเชื้อโควิด 19 ต่อการเคลื่อนไหวอสุจิ

คนที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีอาการไม่รุนแรง จะมีการเคลื่อนไหวของอสุจิเป็นปกติ
คนที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่ต้องนอนโรงพยาบาลและนอน ICU จะมีการเคลื่อนไหวอสุจิที่ลดลง

ผลข้างเคียงของการติดเชื้อโควิด 19 ต่อรูปร่างอสุจิ

คนที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรงและต้องนอนโรงพยาบาล จะมีอสุจิที่รูปร่างปกติลดลง
ในขณะที่คนคนที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่ต้องนอน ICU พบว่าอสุจิที่รูปร่างปกติเป็น 0 เปอร์เซ็นเลยทีเดียว

โดยสรุปคือ การติดเชื้อโควิดมีผลต่อการคุณภาพของเชื้ออสุจิ และคุณภาพของเชื้ออสุจิมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของการติดเชื้อโควิดอีกด้วย

มีความเป็นไปได้ที่อสุจิคุณภาพแย่ลงจากเชื้อโควิดเอง หรืออาจเกิดจากไข้ หรือเม็ดเลือดขาว หรือสารบางอย่างที่เพิ่มขึ้นในสารคัดหลั่งเชื้ออสุจิ ก็เป็นไปได้ 
ดังนั้นหลังการติดเชื้อโควิด 19 และรักษาหายแล้ว หากต้องการมีบุตรแนะนำให้ตรวจติดตามเชื้ออสุจิ เพื่อดูว่าหลังจากหายแล้วยังอาจมีภาวะที่หลงเหลือจากการติดเชื้อ

คนที่ต้องการมีบุตรแนะนำว่า ควรพิจารณาการแช่แข็งอสุจิไว้ด้วย เผื่อในกรณีที่คุณภาพอสุจิแย่ลง หลังจากหายจากการติดเชื้อไปแล้ว

ผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด 19 ต่ออสุจิ

ผลการทดสอบหลังฉีดวัคซีน Covid-19 ชนิด mRNA แล้วติดตามผลอสุจิก่อนและหลังฉีด พบว่าวัคซีนไม่มีผลต่ออสุจิ ในด้านของจำนวนหรือความเข้มข้น การเคลื่อนไหว และรูปร่างของอสุจิ บางรายงานยังพบว่า คุณภาพและปริมาณอสุจิหลังการฉีดวัคซีนมีผลดีขึ้นด้วย แต่ทั้งนี้อาจจะเกิดจากคนไข้งดการมีเพศสัมพันธุ์นานขึ้นก็เป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ตามอย่างน้อยเป็นที่ทราบว่าวัคซีน Covid-19 ไม่มีผลต่ออสุจิ

สำหรับผู้ที่วางแผนจะมีบุตรในยุคโควิด 19 ระบาด การติดเชื้อดังกล่าวอาจจะกระทบต่อคุณภาพของอสุจิได้ การแช่แข็งอสุจิไว้จึงเป็นการแผนสำรองในการมีบุตรยุคนี้

ข้อมูลอ้างอิงจาก
Semen impairment and occurrence of SARS-CoV-2 virus in semen after recovery from COVID-19
Human Reproduction, Volume 36, Issue 6, June 2021, Pages 1520–1529
Sperm Parameters Before and After COVID-19 mRNA VaccinationJAMA. 2021;326(3):273-274

บทความที่น่าสนใจ

การติดเชื้อ / ฉีดวัคซีน โควิด 19 มีผลต่อการทำงานของรังไข่หรือไม่

ผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด 19 กับการทำเด็กหลอดแก้ว