มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ EQA โดย UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service)

iBaby Fertility & Genetic Center ได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ EQA กับ UK NEQAS ในส่วนของห้องปฏิบัติการ Embryo lab และ Andrology lab โดยห้องปฏิบัติการของ iBaby Fertility & Genetic Center จะมีการประเมินคุณภาพ ทั้งแบบ internal quality control และ external quality control เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของห้องปฏิบัติการของเราอยู่ในมาตรฐานที่มีการเทียบเคียงและประเมินผลกับองค์กรภายนอก จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ห้องปฏิบัติการของ iBaby Fertility & Genetic Center ได้รับการต่ออายุใบรับรอบมาตรฐานการจดทะเบียนว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ UK NEQAS สำหรับด้านวิทยาศาสตร์การเจริญพันธุ์

  • UK NEQAS สำหรับวิทยาเอมบริโอ (ตัวอ่อน)

  • UK NEQAS สำหรับการวิเคราะห์อสุจิ (รวมไปถึงความเข้มข้น, การเคลื่อนที่ และสัณฐานวิทยา)

มาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ BSI (British Standards Institution)

iBaby Fertility & Genetic Center ได้รับการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 – เดือนพฤษภาคม 2564 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (ฺBSIที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัย การรับรองมาตรฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมีมาตรฐาน ในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นสากลและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของแนวทางล่าสุดของ BSI (British Standards Institution)

มาตรฐานการดูแลสุขภาพจากสถาบันระดับโลกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดย GHA (Global Healthcare Accreditation)

iBaby Fertility & Genetic Center ผ่านการรับรองจากสถาบันระดับโลกจาก Global Healthcare Accreditation (GHA) Program ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานสำหรับองค์กรที่ให้บริการดูแลสุขภาพที่ให้บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางมารับการรักษาในประเทศต่างๆ ไม่เพียงแต่พิจารณาประสบการณ์ในการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับ แต่ยังรวมไปถึงหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกด้วย เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดระดับสากล

ผ่านการประเมินคุณภาพจีโนม หรือ Genomic Quality Assessment (GenQA) เป็นการการประเมินคุณภาพภายนอก หรือ External Quality Assessment (EQA)

iBaby Fertility & Genetic Center ผ่านการรับรองจากสถาบันระดับโลก GenQA


รางวัลการันตีการรอดชีวิตของตัวอ่อน 100% จาก CRYOTEC REPROLIFE 

iBaby Fertility & Genetic Center ได้รับรางวัลพิเศษและใบรับรองระดับสากลจาก REPROLIFE ‘100 SURVIVAL CLUB’ ลงนามโดย Masashige Kuwayama  ผู้บุกเบิกด้านการเก็บรักษาด้วยความเย็นของเซลล์สืบพันธุ์ 
 
โดยเป็นการรับรองว่าตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์ที่มีการแช่แข็งไว้ 100 ตัว มีการรอดชีวิตทั้งหมด 100 ตัว จากการละลายโดยใช้วิธีไครโอเทค ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพสูงโดยอัตราการรอดตายของตัวอ่อนเป็น 100%