ibaby

 “ท้าวแสนปม” โรคพันธุกรรมยีนเด่นที่ไร้ความปราณี

ผิวตะปุ่มตะปํ่าบนร่างกายที่เกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจอยากให้เป็น เนื้องอกปูดโปนของผิวหนังที่กระจายไปทั่วบริเวณโรคร้ายที่รักษายังไงก็ไม่มีวันหาย “ท้าวแสนปม” โรคที่เป็นปมในใจของผู้ป่วยไปตลอดชีวิต การถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมที่มาจากพ่อหรือแม่ หรือการกลายพันธุ์ของยีนเด่นในโครโมโซม (Autosomal dominant) ที่เกิดขึ้นเอง

 “ท้าวแสนปม” โรคพันธุกรรมยีนเด่นที่ไร้ความปราณี Read More »

โรคดักแด้

“โรคเด็กดักแด้” ความทรมานจากยีนด้อยในพันธุกรรม

ผู้ป่วยที่เป็นโรคดักแด้ความหนักเบาของอาการขึ้นอยู่กับความรุนแรงในแต่ละประเภทของโรค หากอยู่ในกลุ่มที่ไม่รุนแรงมากก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ถ้าได้รับสารอาหารหรือน้ำที่เพียงพอก็จะช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกายทำให้ผิวมีความชุ่มชื้น

“โรคเด็กดักแด้” ความทรมานจากยีนด้อยในพันธุกรรม Read More »

“มนุษย์เผือก” โรคจากยีนด้อยในพันธุกรรมพ่อแม่

“โรคผิวเผือก” โรคจากยีนด้อยที่ผิดปกติทางพันธุกรรมพ่อหรือแม่ ลักษณะของผิวเผือกคือ มีผิวขาว ผมขาว ตาสีขาว ร่างกายอ่อนแอ

“มนุษย์เผือก” โรคจากยีนด้อยในพันธุกรรมพ่อแม่ Read More »