ตั้งชื่อลูกแบบไหน ที่ดีต่อตัวลูกและดีต่อใจพ่อแม่

หากจะพูดถึงการตั้งชื่อ ตามความเชื่อของคนไทยแล้ว มักมีเกณฑ์หรือข้อกำหนดอยู่พอสมควร ตั้งแต่เริ่มจากการดูวันเดือนปีและเวลาที่เกิดต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากการตั้งชื่อของประเทศต่างๆ แต่จะมีหลักการตั้งชื่ออย่างไรบ้าง เพื่อให้ได้ชื่อที่ดีเป็นศิริมงคลต่อตัวลูก และดีต่อใจพ่อแม่ด้วย

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อลูก แบบไทยมีอะไรบ้าง

 • ตามหลักเลขศาสตร์ จะเป็นการนำเลขที่ได้จากชื่อและนามสกุลมาวิเคราะห์
 • ตามหลักทักษาปกรณ์หรือภูมิทักษา โดยที่เป็นการตั้งชื่อตามทิศทั้ง 8 โดยจะมีตัวอักษรที่เป็นมงคล และเป็นกาลกิณี
 • ตามหลักอายตนะ 6 โดยเป็นการนำตัวเลขมาแทนตัวอักษร แล้วนับผลรวม
 • ตามหลักดาวพระเคราะห์ เป็นอีกหนึ่งแขนงที่คล้ายกับเลขศาสตร์โดยการคำนวนหารหัสดวงดาว

หลักการตั้งชื่อลูก แบบอื่นๆ

 • ตั้งชื่อลูกตามชื่อบรรพบุรุษ เช่น คุณทวด คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย
 • ตั้งชื่อลูกโดยเอาชื่อพ่อกับชื่อแม่มารวมกัน เช่น พ่อชื่อวิชัย แม่ชื่อสุนีย์ ลูกชื่อวิสุทธิ์ หรือ วรรณวิสาข์
 • ตั้งชื่อลูกโดยเลือกตามความหมายที่ต้องการ ยกตัวอย่าง ชื่อที่มีความหมายว่า ดวงจันทร์ เช่น รัชนีกร, นิสากร, ศศิธร, ศศลักษณ์
 • ตั้งชื่อลูกตามดารา นักร้อง คนดังในประวัติศาสตร์ คนที่พ่อแม่ชื่นชอบ ตัวละคร ตัวการ์ตูน หรือคาแรกเตอร์ เช่น ลลิษา ชื่อจริงของลิซ่าแบล็คพิงค์, ออโรร่า ตัวการ์ตูนจากเรื่องเจ้าหญิงนิทรา, ปิ่นมุกข์ ตัวละครเรื่องปิ่นมุก, สุรนารี วีรสตรีของไทย

ชื่อเล่นแบบไทยๆ ยอดฮิต ปี 2021

ตั้งชื่อลูก พยางค์เดียวโดยใช้หลักคำพ้องเสียง (ขอบคุณที่มา Facebook )

กัน

 • กันต์ = โกน ตัด
 • กรรณ = หู
 • กัณฐ์ = คอ
 • กัลป์ = ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน
 • กันย์ = ชื่อราศีที่6
 • กัณฑ์ = ข้อความที่แต่งเป็นคำเทศน์เรื่องหนึ่งๆ

กาน

 • กาน = ตัด ราน
 • การ = กิจ ธุระ งาน
 • กาล = เวลา
 • กานท์ = บทกลอน
 • กาฬ = ดำ
 • กานต์ = เป็นที่รัก
 • การณ์ = เหตุ
 • กาญจน์ = ทอง

นาด

 • นาด = ทอดแขนให้อ่อนงาม
 • นาฎ = นางละครนางฟ้อนรำ
 • นาถ = ที่พึ่ง ผู้เป็นที่พึ่ง
 • นาท = ความบันลือ เสียงร้อง
 • นาศ = ความเสื่อม การทำลาย

พัด

 • พัด = เครื่องโบก โบกหมุน
 • พัช = ดอก
 • พัฒน์ = ความเจริญ
 • พัตร = ผ้า
 • พัทธ์ = ผูก ติด เนื่อง
 • พัสตร์ = ผ้า
 • พรรษ = ฝน
 • ภัต ภัตร = อาหาร ข้าว
 • ภัทร = ดี เจริญ ประเสริฐ

สัน

 • สัน = สิ่งที่มีลักษณะนูนสูง ปีวอก
 • สรรค์ = สร้างให้มีให้เป็นขึ้น
 • สรร = เลือก คัด
 • สัณฑ์ = ป่าดง เกลี้ยง นุ่มนวล
 • สันต์ = เงียบ สงบ สงัด
 • ศัล = เปลือกไม้
 • ศัลย = ลูกศร
 • ษัณ = หก

รัด

 • รัด = โอบรอบหรือ รวบให้กระชับ
 • รัต = ยินดี ชอบใจ ราตรี กลางคืน
 • รัตน์ = แก้ว
 • รัถ = รถ
 • รัช = ธุลี ฝุ่น ผง ความเป็นราชา
 • รัชต์ = เงิน
 • รัฐ = แว่นแคว้น บ้านเมือง

ตั้งชื่อลูกจากคำไวพจน์ (ขอบคุณที่มาจาก wordguru)

 • ความหมายว่า “ภูเขา” มีคำว่า คีรี นคะ นคินทร์ นคินทร ภู ภูผา ภูธร ภูผา บรรพต พนม สิงขร ศิงขร ไศล ศิขรินทร์
 • ความหมายว่า “แผ่นดิน” มีคำว่า กษมา ปฐพี ภูตลา ด้าว ปฐวี ภูมิ ธรณิน ปัถพี ภูวดล ธรณี พสุธา มหิ ธรา พสุธาดล เมธินี ธราดล พสุนทรา โลกธาตุ ธริษตรี พสุมดี หล้า ธเรษตรี พิภพ ธาษตรี ภพ
 • ความหมายว่า “ป่า” มีคำว่า ชัฏ พงไพร ไพร ดง พนัส ไพรวัน เถื่อน พนา ไพรสัณฑ์ พง พนาดร อรัญญิก พงพนา พนาลี อารัญ พงพี พนาวัน อารัณย์
 • ความหมายว่า “ดอกไม้” มีคำว่า โกสุม บุษบา มาลี บุปผชาติ บุหงา สุคันธชาติ บุปผา ผกา สุมาลี บุษบง ผกามาศ บุษบัน มาลา
 • ความหมายว่า “น้ำ” มีคำว่า คงคา ธารา สินธุ ชลธาร นที หรรณพ ชลธี รัตนากร อรรณพ ชลาลัย สมุทร อัมพุ ชลาศัย สลิล อาโป ชโลทร สาคร อุทก ทึก สาคเรศ อุทก ธาร สินธุ์ อุทกธารา
 • ความหมายว่า “พระอาทิตย์” มีคำว่า กรุง ธานิน สุริยัน ธานินทร์ ธานี สุริยา นคร นครา อหัสกร นครินทร์ นคเรศ อังศุมาลี บุรินทร์ บุรี อาคิรา ประเทศ ปุระ อาภากร พารา สถานิย อุษณรศมัย พรมัน สุริยน ภาณุ สุริยะ
 • ความหมายว่า “พระจันทร์” มีคำว่า เดือน บริมาส ศศิกษัย เดือนค้างฟ้า บุหลัน ศศิขัณฑ์ แข ปักษธร ศศิธร โสม พิธุ ศศิน กลา มนทก ศศิมณฑล กัษษากร มาส ศศิวิมล จันท์ รชนีกร ศศี จันทร์ รัชนีกร ศิตางคุ์ ตโมนุท รัตติกร ศิวเศขร ตโมหร ราศี สิตางศุ์ นิศากร วิธู สีตลรัศมี นิศานาถ ศศธร อรรธจันทร์ นิศาบดี ศศพินทุ์ อัฒจันทร์ นิศามณี ศศลักษณ์ อินทุ นิศารัตน์ ศศิ

นัดหมายปรึกษาแพทย์

บทความที่น่าสนใจ 

การดูแลเด็กแรกเกิด เมื่อกลับมาบ้าน

เด็กแรกเกิด ต้องตรวจอะไรบ้าง