ทำ IVF/ICSI ใช้ระยะเวลานานไหม

การทำเด็กหลอดแก้ว หรือ ทำ IVF ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่เสร็จสิ้นกระบวนการ

การทำเด็กหลอดแก้วคือการเอาไข่กับอสุจิมาปฏิสนธินอกร่างกาย เลี้ยงได้ตัวอ่อนที่ดีแล้วใส่กลับเข้าโพรงมดลูกเพื่อทำการตั้งครรภ์ต่อไป ซึ่งแต่ละขั้นตอนได้แก่การเจาะเลือด อัลตราซาวน์ ฉีดยากระตุ้นไข่ เก็บไข่ แล้วใส่ตัวอ่อน แต่ละขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้ว ก็ใช้เวลาพอสมควร รวมถึงระยะเวลาที่ต้องพักผ่อนเพื่อให้โอกาสการตั้งครรภ์ที่มากยิ่งขึ้น


การทำเด็กหลอดแก้วหรือ ทำ IVF เริ่มจากประจำเดือนวันที่ 2 มารับการตรวจเจาะเลือด อัลตราซาวน์ แล้วเริ่มฉีดยากระตุ้นไข่ในวันนั้น การฉีดยาทุกวัน เป็นระยะเวลาทั้งหมด 8-12 วัน ระหว่างที่ฉีดยาหมอก็จะนัดมาตรวจเป็นระยะประมาณทุก 3-4 วัน หลังจากฉีดยาวันสุดท้ายอีก 2 วัน หมอจะทำการเก็บไข่ ซึ่งสิ้นสุดขั้นตอนนี้จะใช้เวลา ประมาณ 10-14 วัน

จากนั้นคุณหมอจะเลี้ยงตัวอ่อนแล้วแช่แข็งไว้ ซึ่งเป็นกระบวนการในห้องแลบ คนไข้ไม่ได้จำเป็นจะต้องมาตรวจหรือทำอะไรในช่วงนี้ จนกระทั่งประจำเดือนมาอาจจะรอบแรกหรือรอบที่ 2 คุณหมอจะให้ยาเตรียมมดลูกรับประทานไปประมาณ 12-14 วัน หมอจะนัดมาตรวจเลือดกับอัลตราซาวน์ ถ้าพร้อมหมอจะให้ยาฮอร์โมนอีกประเภทใช้ไปอีก 5 วัน แล้วกลับมาใส่ตัวอ่อน ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 17-19 วัน