Blog

บทความเพื่อสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ

โควิด-19กับคนอยากท้อง

เนื่องจากสถาณการณ์โควิดทั่วโลกยังอยู่ในระดับที่น่ากังวล คนที่อยากจะมีบุตร หรือคนที่กำลังตั้งครรภ์ก็มีความกังวลว่าควรจะตั้งครรภ์ช่วงนี้หรือไม่ นพ.พิสิฐ ตันติวัฒนากุล ก็ได้ให้คำตอบเราในวันนี้

ภาวะภูมิแพ้ตัวเอง

ภาวะภูมิแพ้ตัวเอง เป็นสาเหตุของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายไปทำให้เนื้อเยื่อปกติถูกการปฏิเสธ…

เนื้องอกมดลูก

เนื้องอกมดลูกส่วนใหญ่เป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้…

ภาวะไข่ตกยาก

ภาวะไข่ตกยาก เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบได้บ่อยของภาวะมีบุตรยากในฝ่ายหญิง…