โควิด-19กับคนอยากท้อง

อยากตั้งครรภ์ระหว่างการแพร่ระบาดโควิด มีลูกได้ไหม

คนที่กำลังจะมีลูกหรืออยู่ในระหว่างขั้นตอนการรักษามีลูกยาก การติดเชื้อโควิด-19 ก็อาจจะมีผลกระทบกับการรักษาได้ นอกจากที่จะต้องกังวลถึงผลกระทบในการรักษา ยังต้องกังวลถึงผลกระทบกับคนรอบข้างอีกด้วย แต่ถ้าพูดในแง่การรักษามีบุตรยากแล้วบังเอิญติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นมา ถ้าความรุนแรงของอาการไม่มาก เช่นไข้ไม่สูง ไม่มีอาการของปอดอักเสบที่ชัดเจน ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะทำการรักษาต่อเนื่องต่อไปได้ แต่ถ้าโรคมีความรุนแรงก็คงต้องยุติการรักษา แต่ในทางปฏิบัติก็อาจจะจำเป็นต้องยุติการรักษาในทุกกรณีอันเนื่องมาจากผลกระทบที่มีต่อผู้อื่นร่วมด้วย

ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ ผลกระทบในแง่ของมารดา พบว่าความรุนแรงของโรคโควิดไม่ได้เพิ่มขึ้นจากคนที่ไม่ตั้งครรภ์

ส่วนผลกระทบในเรื่องโอกาสการแท้งบุตรก็ไม่ได้มากขึ้นเช่นกัน แต่ผลในแง่การคลอดก่อนกำหนดอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หรือโอกาสได้ลูกตัวเล็กก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้อาจจะต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าถามว่าหลังคลอดคุณแม่ให้นมได้ไหม พบว่าเชื้อโควิดไม่ได้ผ่านทางน้ำนม ดังนั้นการให้นมแม่ไม่น่ามีการติดเชื้อทางน้ำนมโดยตรง แต่อาจจะติดจากทางเดินหายใจหรือสัมผัส ซึ่งก็สามารถป้องกันได้ในการสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ