ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว มีลูกได้ไหม

ณ ปัจจุบันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงน่าเป็นห่วง iBaby ได้รับคำถามเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด-19 และการฉีดวัคซีนจากคนไข้เพศหญิงหลายราย ที่วิตกกังวลในเรื่องของการทำงานของรังไข่ คุณภาพไข่ หลังจากที่ได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว และเกิดความสงสัยว่าหากติดเชื้อโควิด 19 นั้นกระทบกับการรักษาอาการมีบุตรยากและการทำเด็กหลอดแก้วหรือไม่

การตรวจหาเชื้อโควิดในไข่

หากฝ่ายหญิงติดเชื้อ covid-19 แล้ว ในไข่จะมีการติดเชื้อไปด้วยหรือไม่นั้น จากรายงานที่ได้มีการตรวจผู้ที่ทำเด็กหลอดแก้ว คุณหมอทำการเก็บไข่มาโดยที่ไม่รู้ว่าคนไข้ติดเชื้อ covid-19 อยู่ และไม่ได้มีอาการ วันที่ทำการเก็บไข่ได้ตรวจเชื้อโควิด19 พบว่าผลเป็นบวก แต่ก็ได้ทำการเก็บไข่ไป พบว่าไข่ 16 ใบที่เก็บได้ นำไปทดสอบหาเชื้อ covid-19 ซึ่งผลคือไม่พบเชื้อ

หมายความว่าหากว่าที่คุณแม่หรือคนไข้เพศหญิง ที่ทำการเก็บไข่ในช่วงที่ตัวเองได้รับเชื้อโควิด-19 ไข่ที่ได้จากการเก็บนั้นจะไม่ติดเชื้อโควิด-19 ไปด้วย

การตรวจหาภูมิคุ้มกันของโควิดในรังไข่

หลังจากที่คนไข้มีการติดเชื้อโควิด-19แล้ว หรือหลังจากได้รับวัคซีนแล้ว จะทำการตรวจภูมิคุ้มกันในเลือด และได้มีการทดลองตรวจภูมิคุ้มกันในรังไข่ด้วย
พบว่าคนไข้นั้นไม่ว่าจะติดเชื้อหรือได้รับวัคซีนโควิด-19 ก็จะมีภูมิคุ้มกันอยู่ในน้ำที่อยู่รอบๆ ไข่ (Follicular fluid) และระดับของภูมิคุ้มกันก็มีความสัมพันธ์กับระดับภูมิคุ้มกันในเลือดด้วย

หลังติดโควิด-19 หรือฉีดวัคซีนแล้ว มีผลต่อการทำงานรังไข่หรือไม่

คนที่ติดเชื้อ covid-19 หรือคนที่ได้รับวัคซีน ตามรายงานที่ตรวจดูการทำงานของรังไข่ โดยตรวจฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน พบว่ายังมีการผลิตฮอร์โมนได้เหมือนคนปกติทั่วไป 

หลังติดโควิด / ฉีดวัคซีนแล้ว มีผลต่อการทำเด็กหลอดแก้วหรือไม่

สำหรับคนที่ทำเด็กหลอดแก้วเช่นเดียวกัน ระดับฮอร์โมนต่างๆ ไม่ได้แตกต่างกันระหว่างคนที่เคยติดเชื้อหรือได้รับวัคซีน covid-19 มาก่อน
รวมทั้งการตอบสนองต่อยาให้ไข่ตกก็ไม่ได้แตกต่างกันในคนปกติ และคนที่เคยติดเชื้อหรือฉีดวัคซีนโควิด
สิ่งที่แตกต่างกันเล็กน้อย คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในวันที่ฉีดยาให้ไข่ตก อาจจะน้อยกว่าในคนที่ไม่เคยติดโควิดมาก่อน 

โดยสรุปก็คือ ไม่ว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือได้รับวัคซีนโควิด (BNT162b2 mRNA vaccine) จะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันในรังไข่ด้วย และไม่ได้มีผลต่อการทำงานของรังไข่ จึงสามารถบอกได้ว่าคุณผู้หญิงท่านใดที่เคยผ่านการเป็นโควิด-19 หรือฉีดวัคซีนมาแล้วนั้น สามารถมีลูกได้ตามปกติ สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้ ไม่ต่างจากผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ร่างกายยังมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

ที่มา Undetectable viral RNA in oocytes from SARS-CoV-2 positive women