การติดเชื้อ / ฉีดวัคซีน โควิด 19 มีผลต่อการทำงานของรังไข่หรือไม่

ณ ปัจจุบันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงน่าเป็นห่วง iBaby ได้รับคำถามเกี่ยวกับการติดเชื้อและการฉีดวัคซีนจากคนไข้หลายๆ ราย ที่วิตกกังวลในเรื่องของการทำงานของรังไข่ คุณภาพไข่ หลังจากที่ได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว และเกิดความสงสัยว่าหากติดเชื้อโควิด 19 นั้นกระทบกับการรักษาอาการมีบุตรยากและการทำเด็กหลอดแก้วหรือไม่

การตรวจหาเชื้อโควิดในไข่

หากฝ่ายหญิงติดเชื้อ covid-19 แล้ว ในไข่จะมีการติดเชื้อไปด้วยหรือไม่
จากรายงานที่ได้มีการตรวจคนที่ทำเด็กหลอดแก้ว คุณหมอทำการเก็บไข่มาโดยที่ไม่รู้ว่าคนไข้ติดเชื้อ covid-19 อยู่ และไม่ได้มีอาการ
วันที่ทำการเก็บไข่ได้ตรวจเชื้อโควิด19 พบว่าผลเป็นบวก แต่ก็ได้ทำการเก็บไข่ไป
พบว่าไข่ 16 ใบที่เก็บได้ นำไปทดสอบหาเชื้อ covid-19 ซึ่งผลคือไม่พบเชื้อ

การตรวจหาภูมิคุ้มกันของโควิดในรังไข่

หลังจากที่คนไข้มีการติดเชื้อ covid-19 แล้ว หรือหลังจากได้รับวัคซีนแล้ว จะทำการตรวจภูมิคุ้มกันในเลือด และได้มีการทดลองตรวจภูมิคุ้มกันในรังไข่ด้วย
พบว่าไม่ว่าจะติดเชื้อหรือได้รับวัคซีน covid -19 ก็จะมีภูมิคุ้มกันอยู่ในน้ำที่อยู่รอบๆ ไข่ (Follicular fluid) และระดับของภูมิคุ้มกันก็มีความสัมพันธ์กับระดับภูมิคุ้มกันในเลือดด้วย

หลังติดโควิด / ฉีดวัคซีนแล้ว มีผลต่อการทำงานรังไข่หรือไม่

คนที่ติดเชื้อ covid-19 หรือคนที่ได้รับวัคซีน ตามรายงานที่ตรวจดูการทำงานของรังไข่
โดยตรวจฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน พบว่ายังมีการผลิตฮอร์โมนได้เหมือนคนปกติทั่วไป 

หลังติดโควิด / ฉีดวัคซีนแล้ว มีผลต่อการทำเด็กหลอดแก้วหรือไม่

สำหรับคนที่ทำเด็กหลอดแก้วเช่นเดียวกัน ระดับฮอร์โมนต่างๆ ไม่ได้แตกต่างกันระหว่างคนที่เคยติดเชื้อหรือได้รับวัคซีน covid-19 มาก่อน
รวมทั้งการตอบสนองต่อยาให้ไข่ตกก็ไม่ได้แตกต่างกันในคนปกติ และคนที่เคยติดเชื้อหรือฉีดวัคซีนโควิด
สิ่งที่แตกต่างกันเล็กน้อย คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในวันที่ฉีดยาให้ไข่ตก อาจจะน้อยกว่าในคนที่ไม่เคยติดโควิดมาก่อน 

โดยสรุปก็คือทั้งการติดเชื้อโควิดหรือได้รับวัคซีนโควิด (BNT162b2 mRNA vaccine) จะทำให้มีภูมิคุ้มกันในรังไข่ด้วย และไม่ได้มีผลต่อการทำงานของรังไข่

ที่มา Undetectable viral RNA in oocytes from SARS-CoV-2 positive women