การแช่แข็งไข่

การฝากไข่

ขั้นตอนการแช่แข็งไข่เช่นเดียวกับการทำเด็กหลอดแก้ว ก็คือต้องได้รับการประเมินอัลตราซาวน์และระดับฮอร์โมนในวันที่ 2 ของประจำเดือน ถ้าทุกอย่างปกติก็เริ่มกระตุ้นไข่โดยการฉีดยาประมาณ 10 วัน หลังจากนั้นอีก 2 วันก็เก็บไข่และแช่แข็งไข่ในวันนั้นต่อไป

การแช่แข็งไข่หรือการฝากไข่เหมาะกับคนที่ต้องได้รับเคมีบำบัด การฉายแสง หรือต้องผ่าตัดบริเวณรังไข่ ซึ่งจะทำให้รังไข่ได้รับความเสียหาย หรือมีการทำงานที่ลดลง เราก็จะทำการแช่ไข่ก่อนที่จะทำการรักษา หลังจากรักษาโรคหายแล้วก็จะละลายไข่แล้วมาทำเด็กหลอดแก้วหรืออิ๊กซี่ต่อไป

กลุ่มอื่นๆที่จำเป็นต้องแช่แข็งไข่คือ คนที่ยังไม่มีแผนแต่งงานในเร็วนี้ การแช่แข็งไข่ก็จะทำให้ได้ไข่ที่คุณภาพดีในวันที่อยากมีบุตรตอนที่อายุเยอะแล้ว ซึ่งเมื่อต้องการมีบุตรก็จะละลายไข่มาทำเด็กหลอดแก้วหรืออิ๊กซี่ต่อไป

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
YouTube
YouTube