ภาวะการฝังตัวของตัวอ่อนล้มเหลว

การฝังตัวของตัวอ่อนล้มเหลวหมายถึง การที่ไข่ที่ถูกปฏิสนธิแล้วไม่สามารถฝังตัวที่ผนังมดลูกได้ โดยทั่วไปสาเหตุของการที่ตัวอ่อนไม่ฝังตัวมักจะหาไม่เจอ แต่ก็อาจเกิดจากสาเหตุเหล่านี้

  • ความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อน
  • ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกบาง
  • ความผิดปกติของตัวอ่อน หรือตัวอ่อนไม่มีคุณภาพ
  • ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  • การดื้อต่อฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
  • เนื้อเยื่อของแผลที่โพรงมดลูก ซึ่งอาจเกิดจากการขูดมูก