มาทำแบบทดสอบ

เพื่อดูว่าคุณและคู่ของคุณจะมีโอกาส
ที่จะตั้งครรภ์กี่เปอร์เซนต์

เริ่มทำแบบทดสอบกันเถอะ

เลือกเพศของคุณ

ชาย
หญิง

ตอนนี้คุณผู้หญิงอายุเท่าไหร่ ?

20 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
⩾ 40+

สุขภาพของคุณผู้หญิงตอนนี้เป็นอย่างไร ?
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

มีเนื้องอก
CHOCOLATE CYST
ไม่มีเนื้องอกและไม่มีซีสต์

รอบเดือนเป็นอย่างไร ?

รอบเดือนปกติ
รอบเดือนไม่ปกติ

การตรวจวัดระดับฮอร์โมน (AMH) ของคุณผู้หญิง

< 2
2 - 4
> 4
ไม่ทราบ

ตอนนี้คุณผู้ชายอายุเท่าไหร่ ?

< 40
⩾ 40+

กิจกรรมยามว่างของคุณผู้ชาย ?
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ออกกำลังกาย
สูบบุหรี่
ดื่มแอลกอฮอล์

สุขภาพของคุณผู้ชายตอนนี้เป็นอย่างไร ?
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ความดัน
เบาหวาน
สุขภาพดีไม่มีโรค

ความเคลื่อนไหวของ Sperm คุณผู้ชายเป็นอย่างไร

<10%
10% - 32%
>32%
ไม่ทราบ

เปอร์เซนต์ความสำเร็จที่ได้

อัตราการตั้งครรภ์
ผล อัตราการตั้งครรภ์ ของคุณและคู่สมรส
เริ่มใหม่