IVF กับ ICSI ต่างกันอย่างไร เลือกแบบไหนดี

IVF กับ ICSI ต่างกันยังไง จะเลือกแบบไหนที่เหมาะสมกับเรา ต้องดูอะไรบ้างนะ

IVF คืออะไร

IVF กับ ICSI

IVF (In Vitro Fertilization) หรือ การปฏิสนธินอกร่างกาย เป็นการทำเด็กหลอดแก้วตามขั้นตอน ซึ่งหลังจากที่ผ่านขั้นตอนการกระตุ้นไข่ เก็บไข่ และเก็บอสุจิแล้ว จะถึงขั้นตอนของการปฏิสนธินอกร่างกาย โดยเชื้ออสุจิจะถูกวางไว้กับไข่ในตู้เลี้ยงตัวอ่อน ที่มีภาวะแวดล้อมทีเหมาะสม ขั้นตอนนี้เรียกว่า การผสมเชื้อ (Insemination) ไข่จะถูกเลี้ยงในสิ่งแวดล้อมที่มีอาหารที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการ และเชื้ออสุจิจำนวน 50,000 ถึง 100,000 ตัวที่มีการ เคลื่อนไหวที่ดี จะถูกวางไว้ในจานเลี้ยงตัวอ่อนเดียวกัน ซึ่งจานเลี้ยงตัวอ่อนจะถูกวางในตู้เลี้ยงตัวอ่อนเป็นเวลาหนึ่งคืน อัตราการปฏิสนธิในกรณีเชื้ออสุจิที่มีคุณภาพปกติคือ 70-90%

หลังจากนั้น 19-20 ชั่วโมงต่อมา นักวิทยาศาสตร์จะนำตัวอ่อนมาตรวจดูว่ามีภาวะที่เรียกว่าระยะ โปรนิวเคลียส (Pronucleus,PN) ตัวอ่อนที่ปกติจะมี 2 โปรนิวเคลียส ซึ่งเรียกว่าระยะ 2PN ตัวอ่อนที่ได้ระยะ 2PN จะถือว่ามีการปฏิสนธิที่สมบูรณ์ ซึ่งโปรนิวเคลียสทั้งสองก็คือโครโมโซมของไข่และเชื้ออสุจินั่นเอง

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนของการปฏิสนธินอกร่างกายแล้ว จะเป็นการเข้าสู่ขั้นตอนของการเลี้ยงตัวอ่อน การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (PGT) การย้ายตัวอ่อน ตรวจการตั้งครรภ์

ICSI คืออะไร

IVF กับ ICSI

ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) หรือ การปฏิสนธินอกร่างกายแบบอิ๊กซี่ คือ เทคนิคที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ปฏิสนธิสำหรับคู่สมรสที่มีภาวะที่มีบุตรยาก ที่เกิดจากฝ่ายชายหรือคู่สมรสที่ได้รับการรักษาโดยการปฏิสินธินอกร่างกายโดยวิธี IVF แล้วไม่สำเร็จมาก่อน วิธีการนี้จะแก้ปัญหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิสนธิ ซึ่งจะทำให้โอกาสในการสำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้วมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการทำอิ๊กซี่ มีเทคนิคการทำคือการหาเชื้ออสุจิที่มีชีวิตคุณภาพดีหนึ่งตัวฉีดเข้าไปในเนื้อไข่ หลังการเก็บไข่และเลี้ยงในภาวะที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการ จากนั้นจะเตรียมเชื้ออสุจิโดยการปั่น (centrifuging) ในน้ำยาเฉพาะ ซึ่งวิธีการนี้จะแยกเชื้ออสุจิที่ดีออกจากเศษเซลและเชื้ออสุจิที่ตายแล้ว นักวิทยาศาสตร์จะดูดเชื้ออสุจิที่มีชีวิตที่คัดแล้วเข้าไปในเข็มอิ๊กซี่และฉีดเข้าไปในเนื้อของไข่

ใครที่ควรทำอิ๊กซี่ หลังจากผ่านการตรวจร่างกายและวินิจฉัยจากแพทย์แล้ว พบว่ามีข้อบ่งชี้หลักในกรณีที่ฝ่ายชายมีเชื้ออสุจิที่ผิดปกติ แต่ก็มีข้อบ่งชี้อื่น เช่น ประวัติการปฏิสนธิต่ำในรอบการปฏิสนธิ โดยวิธีไอวีเอฟ (IVF) , ภาวะเชื้ออสุจิที่คุณภาพไม่แน่นอน และภาวะมีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ ดังนั้นคนไข้หลายคนเลือก ที่จะทำวิธีอิ๊กซี่ (ICSI) แม้ว่าจะไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน อัตราการปฏิสนธิของวิธีการนี้คือ 70-90% ของไข่ทั้งหมดที่ได้รับการปฏิสนธิโดยวิธีอิ๊กซี่ ซึ่งก็ใกล้เคียงกับอัตราการปฏิสนธิที่ได้จากไอวีเอฟ (IVF) ที่มีเชื้ออสุจิที่มีคุณภาพดี

IVF กับ ICSI ต่างกันอย่างไร

ขั้นตอนของการทำอิ๊กซี่ ICSI และ ขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้ว IVF นั้นเกือบจะเหมือนกัน ความแตกต่างอยู่ที่ขั้นตอนการปฏิสนธิ การทำเด็กหลอดแก้ว IVF จะให้ไข่กับอสุจิอยู่ใกล้ ๆ กัน เพื่อให้ปฏิสนธิกันเอง โดยอสุจิที่แข็งแรงโดยธรรมชาติจะทำการเจาะเข้าไปในไข่ ส่วนการทำอิ๊กซี่ ICSI คือการเอาเข็มที่มีรูท่ออยู่ด้านในไปดูดอสุจิหนึ่งตัวที่คิดว่าแข็งแรงที่สุด แล้วแทงเข็มที่มีอสุจินั้นเข้าไปในไข่ จากนั้นก็ปล่อยอสุจิเข้าไปเพื่อปฏิสนธิต่อไป

เลือกแบบไหนดี

คนที่ต้องทำอิ๊กซี่ ICSI ก็มักจะเป็นคนที่มีอสุจิไม่แข็งแรง วิ่งไม่ค่อยดี อสุจิมีจำนวนน้อย การทำอิ๊กซี่ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิและโอกาสที่ได้ตัวอ่อนที่ดีในคนไข้กลุ่มนี้ ส่วนคนที่จะทำเด็กหลอดแก้วต้องมีอสุจิที่ดีเท่านั้นคือมีจำนวนและการเคลื่อนไหวที่ดี แพทย์จะเป็นผู้ที่เลือกความเหมาะสมของการทำแบบไหน ข้อดีของการทำ IVF คือ บางคนเชื่อว่าอสุจิที่เข้าปฏิสนธิเองโดยธรรมชาติน่าจะเป็นตัวที่ดีจริงๆถึงเจาะเข้าไข่ได้ ก็น่าจะได้ตัวอ่อนที่ดีด้วย แต่ข้อเสียคือโอกาสในการปฏิสนธิก็อาจจะน้อยกว่าอิ๊กซี่ทำให้ตัวอ่อนมีตัวเลือกน้อยกว่า

แพทย์หลายท่านมักจะเลือกวิธีการทำ ICSI เนื่องจากสร้างความมั่นใจว่า ไข่จะได้รับการปฏิสนธิได้มากกว่าแม้จะมีอสุจิที่แข็งแรงก็ตาม

มีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ ติดต่อคลินิก iBaby ได้ที่ช่องทางด้านล่าง

Line: @iBaby หรือ https://lin.ee/xxIlgyJ​
Tel: 021688640-43
Email: info@iBabyFertility.com
Website: https://ibabyfertility.com
WeChat: iBaby_Fertility