อายุเท่าไหร่ถึงมีลูกยาก

อายุกับการมีลูกยาก

ด้วยภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันทำให้คนแต่งงานช้าลง ซึ่งทำให้มีคนที่มีบุตรยากเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากการทำงานของรังไข่หรือคุณภาพของไข่ลดลงตามอายุ

จึงมีคำถามว่าอายุเท่าไหร่ถึงมีลูกไม่ได้ ซึ่งถ้าในแง่ของการมีบุตรยาก ก็ขึ้นอยู่กับว่ารังไข่ยังทำงานปกติหรือไม่ โดยสังเกตได้ว่าถ้ายังมีประจำเดือนปกติก็แปลว่ารังไข่ยังทำงานได้ตามปกติอยู่ และมีโอกาสมีลูกได้ แต่ถ้าอายุเยอะถึงแม้ว่ารังไข่จะทำงานปกติ แต่คุณภาพของไข่ที่ตกในแต่ละรอบไม่ดี หรือแม้แต่การทำเด็กหลอดแก้วที่มีการกระตุ้นไข่ได้หลายใบในแต่ละรอบ ก็อาจจะไม่มีไข่ที่คุณภาพดีเลยแม้แต่ใบเดียว ก็ทำให้ไม่สามารถมีบุตรได้เช่นเดียวกัน

อายุที่พูดถึงโดยส่วนใหญ่ คือ อายุ 40 ปีขึ้นไป มักจะมีคุณภาพไข่ที่ไม่ดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าผู้หญิงที่อายุมากจะมีคุณภาพไข่ไม่ดีทั้งหมด แต่อาจจะดีในบางรอบที่ไข่ตก หรือดีเป็นบางใบหลังการกระตุ้นไข่ ซึ่งโอกาสหรืออัตราส่วนการได้ไข่ที่ดีของคนอายุเยอะก็จะน้อยกว่าคนอายุน้อยนั่นเอง