การฉีดเชื้อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้อย่างไร

การฉีดเชื้อกับโอกาสการตั้งครรภ์

การฉีดเชื้อหรือการผสมเทียม เป็นการนำเอาเชื้ออสุจิฉีดเข้าโพรงมดลูกในวันที่ไข่ตก แต่ก่อนหน้าไข่ตกก็ได้มีการกระตุ้นไข่ เพื่อให้ไข่มีจำนวนมากกว่าธรรมชาติในรอบนั้น

คนที่มีบุตรยากอาจจะมีคำถามว่า การฉีดเชื้อจะมีข้อดีอะไรที่ต่างจากธรรมชาติ หรือ มีโอกาสเพิ่มการตั้งครรภ์ได้อย่างไร

เริ่มจากการกระตุ้นไข่ก็จะได้ไข่ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 ใบหรือมากกว่านั้น จากรอบธรรมชาติที่จะมีไข่ตกเพียงแค่ 1 ใบเท่านั้น จากนั้นแพทย์จะฉีดยาให้ไข่ตก ทำให้ทราบเวลาที่จะมีการตกไข่ที่แน่นอน ซึ่งจะเป็นเวลาเดียวกันกับการฉีดเชื้อ ในวันฉีดเชื้อแพทย์จะคัดเฉพาะเชื้อที่คุณภาพดี ฉีดเข้าไป และฉีดเข้าไปตำแหน่งโพรงมดลูกซึ่งใกล้กับตำแหน่งที่จะมีการปฏิสนธิคือที่ท่อนำไข่ ซึ่งต่างจากธรรมชาติที่เชื้อจะอยู่แค่ในช่องคลอดเท่านั้น