การฉีดเชื้อหรือ IUI เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้อย่างไร

โอกาสที่เพิ่มขึ้นจากการทำฉีดเชื้อหรือ IUI

ขั้นตอนในการฉีดเชื้อหรือผสมเทียมหรือ IUI เริ่มตั้งแต่ประจำเดือนวันที่สองหรือสาม คุณหมอจะนัดมาตรวจความพร้อม ถ้าทุกอย่างพร้อมก็จะให้รับประทานยากระตุ้นไข่เป็นเวลา 5 วัน จากนั้นอีก 4-5 วันถัดมาคุณหมอจะนัดมาอัลตราซาวน์เพื่อดูขนาดของไข่ในรังไข่ที่โตขึ้น ถ้าได้ขนาด 17-18 มม.ขึ้นไป คุณหมอจะฉีดยาเร่งให้ไข่ตก หลังจากนั้น 36-48 ชั่วโมงก็จะทำการฉีดเชื้อ

 โอกาสที่เพิ่มขึ้นจากการฉีดเชื้อก็คือการที่มีการกระตุ้นไข่ โดยธรรมชาติไข่จะโตเพียงใบเดียว แต่ถ้ากระตุ้นไข่อาจจะมีเพิ่มเป็น 2-3 ใบ ทำให้ในรอบนั้นมีตัวเลือกของไข่ที่เพิ่มขึ้น ส่วนการฉีดยาให้ไข่ตกก็เพื่อกำหนดเวลาที่ไข่ตกแน่ๆแล้วนัดมาฉีดเชื้อ ดังนั้นเวลาในการที่เชื้อจะเข้าไปปฏิสนธิจะมีความแม่ยำกว่าธรรมชาติ ส่วนขั้นตอนการฉีดเชื้อคุณหมอก็คัดเชื้อที่ดีทั้งหมดฉีดเข้าไป ซึ่งธรรมชาติจะได้เชื้อที่ดีเข้าโพรงมดลูกน้อยกว่า อีกอย่างการฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูกซึ่งเป็นตำแหน่งที่เชื้อกับไข่ใกล้กับบริเวณที่จะปฏิสนธิมากขึ้นกว่าธรรมชาติที่อยู่แค่ในช่องคลอดอีกด้วย

ก่อนทำเด็กหลอดแก้วอาจจะลองทำฉีดเชื้อซึ่งอาจจะประสบความสำเร็จก่อนแล้ว การฉีดเชื้อก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการทำเด็กหลอดแก้วมาก

Promotion Update

รักษาผู้มีบุตรยาก, มีบุตรยาก, เด็กหลอดแก้ว

นัดหมายปรึกษาแพทย์

iBaby Fertility & Genetic Center
ชั้น 11 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์
จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม

Tel : +6621688640
Tel : +6621688641
Tel : +6621688642
Tel : +6621688643
Mail : info@iBabyFertility.com
Line : @iBaby