อายุกับการทำเด็กหลอดแก้ว

อายุแค่ไหนที่ต้องทำเด็กหลอดแก้ว หรือ ทำ IVF

คนส่วนใหญ่คิดว่าอายุยังน้อยน่าจะรอให้มาตามธรรมชาติก่อน ซึ่งถ้าดูนิยามของคำว่า มีบุตรยาก คือ คู่สมรสที่แต่งงานกัน มีเพศสัมพันธุ์สัปดาห์ละ 2 ครั้งขึ้นไป ครบ 1 ปีแล้วยังไม่มีบุตร ถือว่ามีบุตรยาก ซึ่งจากนิยาม ร้อยละ 85 จะมีบุตร และอีกร้อยละ 15 จะมีบุตรยาก

เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องคือการที่ผู้หญิงอายุเยอะก็มีบุตรได้ยากกว่าอายุน้อย แต่ความเข้าใจที่ว่าการทำเด็กหลอดแก้ว หรือ ทำ IVF เหมาะสำหรับคนอายุเยอะ ก็ไม่เสมอไป ทั้งนี้ต้องมาดูสาเหตุของการที่ต้องทำเด็กหลอดแก้วมากกว่า คนที่ต้องทำเด็กหลอดแก้วแน่ๆคือคนที่มีท่อนำไข่อุดตันและแก้ไขการตันไม่ได้ ส่วนกลุ่มอื่นๆคือคนที่ทำการฉีดเชื้อหลายครั้งแล้วไม่สำเร็จ คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพันธุกรรม กลุ่มคนเหล่านี้ก็ไม่ต้องรอให้อายุเยอะ ควรจะทำได้เลย เนื่องจากสุดท้ายถ้าอยากมีบุตรก็ต้องทำ IVF อยู่ดี

สรุปได้ว่าการทำเด็กหลอดแก้วก็ต้องดูที่สาเหตุการมีบุตรยากไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ คนที่อายุเยอะก็อาจจะต้องตัดสินใจทำเด็กหลอดแก้วเร็วขึ้น