เด็กหลอดแก้วกับการท้องนอกมดลูก

ทำเด็กหลอดแก้วแล้วมีโอกาสท้องนอกมดลูกไหม

การตั้งครรภ์โดยธรรมชาติจะต้องมีการตกไข่และมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเชื้ออสุจิจะเข้าสู่โพรงมดลูกแล้วไปเจอกับไข่ที่บริเวณท่อนำไข่ และจะมีการปฏิสนธิกันบริเวณนั้น ตัวอ่อนจะเดินทางมาฝังตัวที่มดลูกต่อไป แต่ถ้าผิดปกติก็คือมีการฝังตัวที่ท่อนำไข่ ซี่งเรียกว่า ท้องนอกมดลูก

การทำเด็กหลอดแก้วคือการเอาไข่กับอสุจิมาปฏิสนธินอกร่างกายเป็นตัวอ่อน แล้วนำตัวอ่อนฝังกลับเข้าไปในโพรงมดลูก ซึ่งไม่ได้ผ่านท่อนำไข่ ก็ไม่น่ามีการฝังตัวที่ท่อนำไข่ได้
แต่จริง ๆ แล้วมีส่วนหนึ่งของการย้ายตัวอ่อนเข้าโพรงมดลูก แล้วมีการเคลื่อนตัวของตัวอ่อนย้อนเข้าสู่ท่อนำไข่ กลายเป็นท้องนอกมดลูกได้เช่นเดียวกัน แต่โอกาสเกิดแค่ 1 % เท่านั้น