ใครที่เหมาะกับการทำเด็กหลอดแก้ว

เมื่อไหร่ถึงควรจะทำเด็กหลอดแก้ว

เด็กหลอดแก้วเป็นวิธีการที่ถือว่าดีที่สุดในปัจจุบันที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดของธรรมชาติได้ สมัยก่อนถ้าอยากมีลูกก็มักจะใช้วิธีตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันการทำเด็กหลอดแก้วจะทำให้โอกาสการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นจากวิธีทางธรรมชาติอย่างมาก

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายการทำเด็กหลอดแก้วค่อนข้างสูง จึงต้องดูเรื่องความจำเป็นหรือผู้ที่เหมาะสมที่จะทำเด็กหลอดแก้ว ซึ่งหลัก ๆ ก็คือผู้ที่มีท่อนำไข่อุดตันซึ่งจะไม่สามารถมีบุตรได้จากการตั้งครรภ์โดยธรรมชาติหรือการฉีดเชื้อผสมเทียมได้

อีกกลุ่มก็คือเชื้ออสุจิที่มีคุณภาพไม่ดีมาก ก็จะต้องทำเด็กหลอดแก้วหรือทำอิ๊กซี่ (ICSI) เนื่องจากการปฏิสนธิตามธรรมชาติอาจไม่ได้ผล นอกจากนั้นคือกลุ่มที่ล้มเหลวจากการฉีดเชื้อ 3 ครั้งขึ้นไป กลุ่มที่มีโรคทางพันธุกรรมที่ต้องมีการคัดกรองตัวอ่อนก่อนการฝังตัวอ่อน กลุ่มผู้หญิงอายุเยอะคุณภาพไข่ไม่ดี เป็นต้น