ข้อดีที่มากกว่าการรักษามีบุตรยากของการทำเด็กหลอดแก้ว

เด็กหลอดแก้วยังมีข้อดีอื่นนอกจากการช่วยให้มีบุตร

การทำเด็กหลอดแก้วที่ได้ตัวอ่อนภายนอกร่างกาย ทำให้เราสามารถเป็นการเจริญเติบโตของตัวอ่อน และสามารถเลือกตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีใส่กลับเข้าโพรงมดลูก ทำให้อัตราการตั้งครรภ์สูงกว่า และอัตราการแท้งต่ำกว่าธรรมชาติ โดยเฉพาะคนที่ได้รับการคัดเลือกโครโมโซมตัวอ่อนแล้ว 

นอกจากนั้นคนที่มีโรคทางพันธุกรรมที่สามารถส่งต่อให้ลูกได้ ก็สามารถคัดกรองโรคพันธุกรรมในครอบครัวหลายอย่างได้ ตัวอย่างโรคที่พบบ่อยในไทยคือ โรคเลือดจางธาลาสซีเมีย และยังมีอีกหลายโรคที่สามารถคัดกรองให้ได้ลูกที่ปกติได้

สมัยก่อนที่ตั้งครรภ์โดยธรรมชาติแล้วลูกผิดปกติต้องทำแท้ง ตอนนี้เทคโนโลยีเด็กหลอดแก้ว หรือ IVFสามารถช่วยลดอัตราการทำแท้งได้อีกด้วย