ทำอย่างไรให้การทำเด็กหลอดแก้วสำเร็จได้ในครั้งเดียว

การทำเด็กหลอดแก้วให้สำเร็จได้ในครั้งเดียว

การทำเด็กหลอดแก้วอย่างที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ามีค่าใช้จ่ายสูง แถมต้องเจ็บตัวจากการฉีดยา เก็บไข่ สุดท้ายไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จ หลายคนจึงอยากประสบความสำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้วภายในครั้งเดียว

การทำเด็กหลอดแก้วเป็นการเอาไข่กับอสุจิมาปฏิสนธิกันนอกร่างกาย แล้วเลี้ยงตัวอ่อนในตู้ ซึ่งเราสามารถสังเกตการณ์พัฒนาการของตัวอ่อนได้ และยังทราบได้ว่าตัวอ่อนตัวไหนมีคุณภาพดีหรือไม่ดี ส่วนใหญ่ปัจจุบันจะเลี้ยงตัวอ่อนจนถึงระยะวันที่ 5 ซึ่งจะทราบว่าตัวอ่อนที่ปฏิสนธิทั้งหมดตัวไหนดี มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ โดยดูจากระยะตัวอ่อนและเกรดของตัวอ่อน

ปัจจุบันมีการตรวจตัวอ่อนเพิ่ม คือ การตรวจโครโมโซมก่อนการฝังตัวอ่อนได้ทั้ง 23 คู่ของโครโมโซมที่มีอยู่ในมนุษย์ ซึ่งหลังตรวจแพทย์ก็จะเลือกตัวอ่อนที่เกรดดีและโครโมโซมปกติใส่เข้าโพรงมดลูก ซึ่งโอกาสการตั้งครรภ์จะมีประมาณ 70-80%