ค่าใช้จ่ายการทำ IVF/ICSI

ทำเด็กหลอดแก้วราคาเท่าไหร่

ยากระตุ้นไข่สำหรับการทำเด็กหลอดแก้วที่มีราคาแพงซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณยาที่ใช้ ถ้าใช้ขนาดยาเยอะก็จะมีราคาแพงตามไปด้วย เช่นบางคนอายุเยอะ จำนวนไข่น้อย การตอบสนองต่อยาน้อย ก็ต้องใช้ยาปริมาณเยอะ สำหรับคนที่มีไข่จำนวนมากอาจจะใช้ยากระตุ้นไข่น้อย แต่อาจจะได้ตัวอ่อนเยอะ ซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแช่แข็งตัวอ่อนเยอะด้วยเช่นเดียวกัน

นอกจากการทำเด็กหลอดแก้วนั้นบางคนอาจจะมีข้อบ่งชี้ในการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อน ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการทำเด็กหลอดแก้วปกติ และราคาในการตรวจอาจจะใกล้เคียงกับราคาการทำ IVF อีกด้วย ดั้งนั้นคนที่ต้องการตรวจโครโมโซมเพิ่มเติมอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไปอีก

ค่าใช้จ่ายการทำเด็กหลอดแก้วทั่วไปอยู่ที่หลักแสนบาทขึ้นไป และอาจถึงหลายแสนถ้าจำเป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์ตัวอ่อนเพิ่มเติม