การทำ MACS (Magnetic Activated Cell Sorting)

MACS ช่วยในการทำเด็กหลอดแก้วให้ได้ผลดีอย่างไร

คนที่มีการแตกหักของ DNA ในอสุจิสูง ก็คือ คู่สมรสที่มีบุตรยาก และมีค่า DFI สูง การเลือกอสุจิโดยวิธีปกติ อาจจะเลือกจากแค่อสุจิที่มีรูปร่างดีและวิ่งเร็วในทิศทางปกติ เพื่อนำมาทำอิ๊กซี่ ซึ่งถ้าเลือกแบบนี้เราอาจจะได้อสุจิรูปร่างดีวิ่งเร็วที่มีการแตกหักของ DNA มาใช้ก็เป็นได้ และสุดท้ายตัวอ่อนที่ได้อาจจะมีผลที่ไม่ค่อยดีหรือมีความผิดปกติของโครโมโซมได้

การใช้วิธี MACS คือ การที่เราเลือกตัวอสุจิที่ไม่มีการแตกหักของ DNA ก่อนที่เราจะมาเลือกอสุจิที่รูปร่างดีและวิ่งเร็วอีกที จะทำให้ได้ผลตัวอ่อนที่ดี มีโครโมโซมที่ปกติมากขึ้น ซึ่งใช้ได้ทั้งในการทำเด็กหลอดแก้วหรืออิ๊กซี่

ผู้ที่ได้ผลตัวอ่อนไม่ดี ควรจะต้องพิจารณาเรื่องกาทำ MACS สำหรับการทำเด็กหลอดแก้วในลำดับต่อไป