ฤกษ์คลอด 2567 ครึ่งปีหลัง (ก.ค. – ธ.ค.)

ฤกษ์คลอดกรกฎาคม 2567
 • วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.21 – 15.24 น.
  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์ หรือรับราชการ

   

 • วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.54 – 16.36 น.
  ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว มีความมั่นใจในตนเอง เหมาะที่จะเป็นเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้าคนอื่น เป็นข้าราชการ มีตำแหน่งใหญ่โต

   

 • วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.09 – 16.08 น.
  มหัทธโนฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิต จะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

   

 • วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.39 – 17.35 น.
  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์ หรือรับราชการ

   

 • วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.49 – 18.55 น.
  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์ หรือรับราชการ

   

 • วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 06.39 – 11.29 น.
  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์ หรือรับราชการ
ฤกษ์คลอดสิงหาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567 เวลา 06.36 – 15.48 น.
  เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญ กับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รัก และจะทำได้ดี

 • วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 07.39 – 18.32 น.
  สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมะในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

 • วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2567 เวลา 06.19 – 15.40 น.
  เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญ กับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รัก และจะทำได้ดี

 • วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 08.25 – 16.23 น.
  ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว เหมาะที่จะเป็น เจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้าคนอื่น เป็นข้าราชการ มีตำแหน่งใหญ่โต

 • วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 09.52 – 15.39 น.
  มหัทธโนฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิต จะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี
ฤกษ์คลอดกันยายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2567 เวลา 07.59 – 16.25 น.
  ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทอง ดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์ หรือรับราชการ

 • วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567 เวลา 09.25 – 17.35 น.
  สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมะในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

 • วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 09.15 – 16.39 น.
  มหัทธโนฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิต จะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

 • วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567 เวลา 06.39 – 15.49 น.
  ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทอง ดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์ หรือรับราชการ

 • วันพุธที่ 18 กันยายน 2567 เวลา 11.59 – 19.35 น.
  ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว เหมาะที่จะเป็น เจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้าคนอื่น เป็นข้าราชการ มีตำแหน่งใหญ่โต

 • วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567 เวลา 07.49 – 16.36 น.
  ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว เหมาะที่จะเป็น เจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้าคนอื่น เป็นข้าราชการ มีตำแหน่งใหญ่โต
ฤกษ์คลอดตุลาคม 2567
 • วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2567 เวลา 09.59 – 19.25 น.
  สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมะในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

 • วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567 เวลา 12.49 – 18.59 น.
  ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทอง ดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์ หรือรับราชการ

 • วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2567 เวลา 10.49 – 19.19 น.
  เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญ กับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รัก และจะทำได้ดี

 • วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 เวลา 08.49 – 16.25 น.
  สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมะในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์
ฤกษ์คลอดพฤศจิกายน 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2567 เวลา 06.39 – 15.55 น.
  ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว เหมาะที่จะเป็น เจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้าคนอื่น เป็นข้าราชการ มีตำแหน่งใหญ่โต

 • วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.29 – 17.02 น.
  ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทอง ดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์ หรือรับราชการ

 • วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.24 – 17.50 น.
  เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญ กับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รัก และจะทำได้ดี

 • วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.26 – 18.39 น.
  สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมะในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

 • วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2567 เวลา 06.50 – 15.25 น.
  ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทอง ดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์ หรือรับราชการ
ฤกษ์คลอดธันวาคม 2567
 • วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 08.26 – 15.39 น.
  มหัทธโนฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิต จะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

 • วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2567 เวลา 07.19 – 16.45 น.
  มหัทธโนฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิต จะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

 • วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2567 เวลา 06.19 – 11.29 น.
  ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทอง ดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์ หรือรับราชการ

 • วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2567 เวลา 13.59 – 19.09 น.
  เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญ กับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รัก และจะทำได้ดี

 • วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2567 เวลา 09.25 – 19.19 น.
  สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมะในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

ฤกษ์คลอด 2567 มีวันไหนที่ตรงใจของคุณพ่อคุณแม่บ้าง iBaby หวังว่าทุกท่านจะมี ฤกษ์คลอด 2567 ที่ทั้งสะดวกและคลอดลูกน้อยได้อย่างราบรื่นนะคะขอบคุณข้อมูลจาก theluckyname

Promotion ทั้งหมด