ปัญหาของรอบประจำเดือน

ปัญหาของรอบประจำเดือน เป็นขบวนการเตรียมให้ร่างกายและมดลูกพร้อมต่อการตั้งครรภ์แต่ละระยะของรอบของประจำเดือนที่มีปัญหาก็จะนำไปสู่ภาวะมีบุตรยากได้