โรค PCOS กับการทำเด็กหลอดแก้ว

PCOS and IVF 

ภาวะ PCOS ไม่ได้ว่าทุกรายจะต้องทำเด็กหลอดแก้ว คนที่เป็นภาวะนี้ไม่มาก อาจจะมีการรักษาเบื้องต้นเช่นลดน้ำหนัก บางคนมีภาวะอ้วนพอลดน้ำหนักประจำเดือนก็กลับมาปกติได้เหมือนกัน ก็แปลว่าการตกไข่ก็กลับมาปกติและมีลูกตามธรรมชาติได้ 

ขั้นตอนรักษาต่อไปก็อาจจะไปใช้วิธีการฉีดเชื้อหรือ IUI ถ้ายังไม่สำเร็จก็ต้องทำเด็กหลอดแก้ว ซึ่งภาวะนี้หลังการกระตุ้นไข่จะได้ไข่จำนวนเยอะ แต่คุณภาพของไข่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยดี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะ PCOS และอายุของฝ่ายหญิงด้วย

อย่างไรก็ตามภาวะ PCOS ที่มาทำเด็กหลอดแก้ว IVF ก็จะได้ตัวอ่อนเยอะ แต่สุดท้ายมักจะได้ตัวอ่อนที่คุณภาพดีไม่เยอะถ้าเทียบกับสัดส่วนจำนวนไข่ที่ได้