PICSI คืออะไร

PICSI ช่วยให้ได้อสุจิที่ดีในการทำเด็กหลอดแก้ว

PICSI คือ การคัดเลือกอสุจิที่มีการจับตัวกับสาร Hyaluronan (ไฮยาลูโรแนน) ในจานที่เตรียมไว้สำหรับทำเด็กหลอดแก้วหรืออิ๊กซี่ ตัวอสุจิตัวใดที่จับกับสารตัวนี้ก็แปลว่า น่าจะมีโอกาสเป็นอสุจิที่ดีหรือมีการแตกหักของ DNA น้อย

สำหรับแพทย์อาจจะแนะนำสำหรับคนที่มีค่า DFI สูงกว่าร้อยละ 30 หรือ คนที่มีอสุจิที่มีการเคลื่อนไหวน้อยระดับหนึ่ง เพื่อค้นหาว่าอสุจิตัวใดที่ควรจะนำไปทำเด็กหลอดแก้วหรืออิ๊กซี่

PICSI จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคนที่ทำเด็กหลอดแก้วหลายครั้งแล้วยังไม่ได้ตัวอ่อนที่ดี