โปรโมชั่นประจำเดือนกุมภาพันธ์

ฟรี! ปรึกษาแพทย์ + อัลตราซาวด์ (เฉพาะครั้งแรก)
1. ตรวจร่างกายครั้งแรก
     1.1 ผู้หญิง ราคา 6,000 บาท ปกติ 10,000 บาท
           – โรคติดเชื้อ (CBC-HB Typing)
           – ตรวจฮอร์โมน (E2/LH/FSH/PRL)
           – ต่อมไทรอยด์ (TSH/FT3/FT4)
           – Doctor Fee/Hospital Fee
     1.2 ผู้ชาย ราคา 3,000 บาท ปกติ 8,000 บาท
           – โรคติดเชื้อ (CBC-HB Typing)
           – ตรวจน้ำอสุจิ SA
           – Doctor Fee/Hospital Fee

2. IUI ราคา 15,000 บาท ปกติ 20,000 บาท
     – ยากินกระตุ้นไข่
     – ฉีดเชื้ออสุจิ
     – อัลตราซาวด์
     – ยาฉีดไข่ตก
     – เจาะเลือดตรวจการตั้งครรภ์

3. ICSI ราคา 244,000 บาท ปกติ 309,000 บาท
     – ยากระตุ้นไข่ 2,400 หน่วย (ยาไข่ตก/เช็คฮอร์โมน/อัลตราซาวด์)
     – เก็บไข่/เก็บสเปิร์ม/ผสม/เลี้ยงตัวอ่อน
     – ย้ายตัวอ่อนสด/แช่แข็ง

4. Egg Freezing ราคา 150,000 บาท ปกติ 200,000 บาท
     – ยากระตุ้นไข่ 3,000 หน่วย
     – ยาไข่ตก เก็บไข่ แช่แข็งไข่ 1-20 ใบแรก
     – ฟรีค่าแช่แข็งไข่ 2 ปีแรก เกิน 20 ใบจ่าย 2,000 บาท/ใบ/2 ปี