การตรวจ Sperm DNA Fragmentation Index (DFI)

การตรวจ Sperm DNA Fragmentation Index (DFI) ในอสุจิของผู้ที่มีบุตรยาก

การตรวจความผิดปกติของฝ่ายชายเบื้องต้น คือ การตรวจเชื้ออสุจิ ดูความเข้มข้น (จำนวนตัวอสุจิต่อหนึ่งมิลลิลิตร) ความเคลื่อนไหว และรูปร่างของตัวอสุจิ ซึ่งบางคนผลการตรวจอาจจะปกติ แต่ก็เวลาทำเด็กหลอดแก้วกลับได้ผลตัวอ่อนที่มีค่อยดี

ปัจจุบันมีการตรวจเพิ่มเติมนอกจากอสุจิพื้นฐานทั่วไป ก็คือ Sperm DNA Fragmentation Index (DFI) ซึ่งเป็นวิธีการตรวจการแตกหักของ DNA ของอสุจิ ซึ่งถ้าผลออกมาสูงกว่า ร้อยละ 30 แปลว่าโอกาสในการทำเด็กหลอดแก้วจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร คนที่มีค่า DFI ที่สูงอาจมีสาเหตุเนื่องมากจากภาวะเครียด นอนน้อย สูบบุหรี่ เป็นต้น

ดังนั้นถ้าคนที่ตรวจ Sperm Analysis พื้นฐานปกติในปัจจุบันไม่ได้แปลว่าอสุจิยังดีอยู่ ทางแพทย์จะแนะนำว่าต้องมีการตรวจเพิ่มเติมในลำดับต่อไป