การฉีดเชื้อหรือ IUI เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้อย่างไร

ก่อนจะทำเด็กหลอดแก้ว หรือ ทำ IVF คุณหมอมักแนะนำวิธีการพื้นฐานคือการฉีดเชื้อหรือ IUI ซึ่งวิธีนี้ ถึงแม้ว่าจะมีลักษณะที่คล้ายกับการตั้งครรภ์โดยธรรมชาติ แต่ก็มีความแตกต่างหรือขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นอยู่พอสมควร ซึ่งขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์นั่นเอง

การฉีดเชื้อหรือ IUI เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้อย่างไร Read More »