PICSI คืออะไร

คู่สมรสที่มีลูกยาก ร้อยละ 30 มีปัญหาที่เกิดจากฝ่ายชาย ซึ่งการทำเด็กหลอดแก้วอาจแก้ปัญหาที่ฝ่ายชายได้โดยการใช้ PICSI

PICSI คืออะไร Read More »