การเตรียมตัวก่อนการรักษาภาวะมีลูกยาก

การทำเด็กหลอดแก้วเป็นการรักษาภาวะผู้ที่มีบุตรยาก โดยจะใช้เวลาประมาณ 20-25 วัน ถึงแม้ว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน แต่หลายคู่สมรสยังมีความกังวลใจ และมีความเครียดในการทำเด็กหลอดแก้ว เพราะ เนื่องจากได้ทำในกรณีที่ล้มเหลวมาจากการรักษาด้านอื่น ๆ มาแล้ว

ดังนั้น เมื่อเริ่มทำเด็กหลอดแก้วก็จะความเครียดที่สะสมและความกลัวความล้มเหลว นอกจากนั้นยังมีความเครียดต่อการที่จะฉีดยาหลาย ๆ ขนาด รวมทั้งการทำอัลตราซาวน์ในหลายครั้ง นอกจาก แพทย์ที่รู้ขั้นตอนการรักษาแล้วคู่สมรสก็มีความจำเป็นจะต้องรู้ขั้นตอนดังกล่าวด้วย ซึ่งก่อนหน้าการทำจะต้องรู้ว่าควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

การเตรียมตัวสำหรับฝ่ายชาย

คู่สามีภรรยาต้องเข้าตรวจร่างกายและวินิจฉัยปัญหาในเบื้องต้น เพื่อให้ชัดเจนว่าหลังจากพยายามตั้งครรภ์มา 1 ปีแล้วยังไม่สำเร็จเป็นเพราะปัญหาด้านภาวะเจริญพันธุ์ คลินิกรักษาภาวะมีบุตรยากให้คำปรึกษาแนะนำและดูแลเป็นอย่างดี พร้อมทั้งกำลังใจจากครอบครัวอื่นที่เข้ามาปรึกษาปัญหาซึ่งต่างก็กำลังอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน การเห็นคู่สมรสคู่อื่น ๆ มีประสบการณ์ร่วมกันช่วยให้รู้สึกสบายใจขึ้น เพราะปัญหานี้พบได้ทั่วไปและมีทางออกให้แน่นอน

การเตรียมตัวสำหรับฝ่ายหญิง

การเตรียมตัวที่ดีจะทำให้โอกาสของการทำเด็กหลอดแก้วสำเร็จมากยิ่งขี้น
สิ่งที่ต้องมีการเตรียมตัวจะมีในสามส่วนดังต่อไปนี้ คือ อาหาร กายภาพ และจิตใจ

ด้านอาหาร

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กาแฟ ช็อกโกแลต อาหารแปรรูปอาหารที่ผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ และอาหารที่มีน้ำตาลสูง

อาหารที่ควรทาน
อาหารที่มีจากแหล่งอาหารที่ดี เช่น เนื้อสัตว์ไม่ ติดมัน ปลา ถั่ว เป็นต้น และดื่มน้ำให้เพียงพอ ในแต่ละวัน

ด้านกายภาพ

การทำให้น้ำหนักมากเกินไปหรือน้อยเกินไป จะทำให้มีโอกาสที่ตั้งครรภ์ลดลงถ้าคุณมีน้ำหนัก ที่มากเกินไปก็ควรจะค่อย ๆ ลดน้ำหนักโดย การจำกัดอาหารบางอย่างการออกกำลังกายเบา ๆ เช่น การเดิน และการทำโยคะ ซึ่งจะมีความ ปลอดภัย มากกว่ามากออกกำลังหายหนัก ๆ

ด้านจิตใจ

พักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวัน และไม่ควรเครียดจนเกินไปและไม่ควรลืม ที่จะใช้เวลากับคู่สมรสที่จะพูดคุยต่อกัน ให้กำลังใจกันทั้งคู่ควรคุยในเรื่องการทำเด็กหลอดแก้วความรู้สึกที่เจอระหว่างการทำ

ควรจะทำอะไรที่มีความสุขร่วมกัน การพูดคุยกับคู่สมรส หรือแม้กระทั่งกับ แพทย์จะทำให้มีบรรยากาศในการทำและสภาพจิตใจที่ดีขึ้นได้