แช่แข็งไข่

Egg Freezing
การแช่แข็งไข่

การแช่แข็งตัวอ่อนและเชื้ออสุจิได้รับการยอมรับในการรักษาเรื่องการมีบุตรมานานแล้ว
ตอนนี้การแช่แข็งไข่ก็ได้มีการยอมรับและได้ผลที่ดี การตั้งครรภ์และคลอดบุตรจากการแช่แข็งไข่ได้มีรายงานมากมายแล้ว

ผู้ที่ควรได้รับการแช่แข็งไข่

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าโอกาสการมีบุตรจะลดลงตามอายุของผู้หญิงที่มากขึ้น ซึ่งก็เกิดจากสัดส่วนของตัวอ่อนที่มีโครโมโซมผิดปกติที่มากขึ้น
ตามอายุของฝ่ายหญิง การแช่แข็งไข่เหมาะสำหรับคนไข้ที่เป็นมะเร็งซึ่งได้รับเคมีบำบัดหรือการฉายแสงซึ่งอาจจะทำร้ายไข่ที่อยู่ในรังไข่ได้ถ้าผู้หญิง
ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแต่มีสามีแล้วและต้องการมีบุตรอยู่แล้วก็จะแนะนำให้แช่แข็งเป็นตัวอ่อนคือไข่กับอสุจิปฏิสนธิกันแล้วก่อนแช่แข็ง
ตัวอ่อนแช่แข็งถือว่าเป็นวิธีการหลักในการรักษาการเจริญพันธุ์ อย่างไรก็ตามผู้หญิงบางคนอาจจะไม่มีคู่สมรสก็ถือว่ามีความเหมาะสมที่จะแช่แข็งไข่

วิธีการแช่แข็งไข่

ไข่ที่เก็บออกมาสำหรับการแช่แข็งมีขั้นตอนเช่นเดียวกับการทำเด็กหลอดแก้ว โดยจะได้รับการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไข่หลายวันเพื่อให้ได้ไข่หลายใบ เมื่อไข่สุกมากพอก็จะฉีดยาให้ไข่ตกเพื่อทำการเก็บไข่ต่อไป ขั้นตอนการเก็บไข่จะเก็บผ่านช่องคลอดโดยใช้อัลตราซาวน์ภายใต้ยานอนหลับหรือยาสลบ หลังจากได้ไข่แล้วไข่จะถูกแช่แข็งในทันที

การแช่แข็งไข่จะใช้วิธีแช่แข็งแบบช้า(slow cooling) หรือแช่แข็งแบบแก้ว(vitrification) เมื่อไข่ถูกแช่แข็งเปลือกของไข่ (zona pellucida) จะแข็งตัว ดังนั้นเมื่อไข่ที่จะละลายจะต้องใช้วิธีการปฏิสนธิโดยวิธีอิ๊กซี่มากกว่าวิธีการทำไอวีเอฟปกติ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
YouTube
YouTube