เนื้องอกมดลูก

เนื้องอกมดลูกส่วนใหญ่เป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้มีอาการในบางรายขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของเนื้องอก นักวิทยาศาสตร์ไม่ทราบสาเหตุของการเกิดขึ้นของเนื้องอก แต่เชื่อว่าน่าจะมาจากพันธุกรรม

เนื้องอกมดลูกสามารถทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก 5%-10%

เนื้องอกมดลูกที่ตำแหน่งอยู่ในโพรงมดลูกและขนาดมากกว่า 6 เซนติเมตร มีแนวโน้มทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก

เนื้องอกมดลูกจะมีผลกระทบกับโอกาสการตั้งครรภ์เมื่อ

  • การเปลี่ยนตำแหน่งของปากมดลูก ซึ่งสามารถลดจำนวนของอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก
  • เปลี่ยนรูปร่างของมดลูก ทำให้รบกวนต่อการเคลื่อนย้ายของอสุจิหรือการฝังตัวของตัวอ่อน
  • ปิดกั้นท่อนำไข่ ซึ่งป้องกันอสุจิไปปฏิสนธิกับไข่ และป้องกันตัวอ่อนเคลื่อนมาฝังตัวที่มดลูก
  • รบกวนเลือดมาเลี้ยงมดลูก ซึ่งป้องกันการฝังตัวของตัวอ่อน