Blog

บทความเรื่องการมีบุตรยากและสุขภาพ และการเลี้ยงลูกจากผู้เชี่ยวชาญ

ภาวะไข่ตกยาก

ภาวะไข่ตกยาก เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบได้บ่อยของภาวะมีบุตรยากในฝ่ายหญิง…

การติดเชื้อ

การติดเชื้อสามารถเป็นสาเหตุของภาวะมีบุตรยากในทั้งฝ่ายชายและหญิง…

ปัญหาของรอบประจำเดือน

รอบเดือนหรือประจำเดือนของผู้หญิง ตามปกติแล้วคือการมีเลือดออกมาจากช่องคลอดเป็นประจำทุกเดือน หรือห่างกันทุก 28-30 วัน แต่หากไม่เป็นไปตามนั้น ก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพบางอย่างเกิดขึ้นได้ เช่น เป็นภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ หรือที่เรียกว่า PCOS นอกจากนี้ก็ยังเกิดจากปัจจัยอื่นได้ อย่างความเครียด หรือการตั้งครรภ์

การตกไข่ล้มเหลว

สาเหตุที่เจอบ่อยที่สุดของภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายหญิงคือการที่ไม่มีการตกไข่…