สภาวะที่มีผลต่อการเดินทางของเชื้ออสุจิ

แม้ว่าโดยปกติแล้วร่างกายของผู้ชายจะมีการผลิตอสุจิ ที่มีชีวิตได้เพียงพอต่อความต้องการสืบพันธ์ุ แต่บางครั้งปัจจัยและสภาวะบางอย่างส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายของอสุจิ ซึ่งอสุจิที่ “เคลื่อนไหวช้าเกินไป” หรือ “ไม่เคลื่อนไหว” จะตายก่อนที่จะพบกับไข่ จนทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า “มีบุตรยาก” ได้นั่นเอง

ทำไม อสุจิ ถึงไม่วิ่งหรือวิ่งช้า

  • น้ำหล่อเลี้ยงอสุจิเหนียวเกินไปทำให้อสุจิเคลื่อนไหวได้ไม่ดี
  • การที่เชื้ออสุจิไม่สามารถเดินทางจากลูกอัณฑะออกมาข้างนอกได้ เป็นสาเหตุประมาณ 10%-20% ของภาวะมีบุตรยากเกิดจากฝ่ายชาย
  • สาเหตุที่ปิดกั้นการเดินทางของเชื้ออสุจิอาจเกิดจาก การอุดตันของท่อนำอสุจิจากการทำหมันชาย คือการตัดท่อนำอสุจิของฝ่ายชายนั่นเอง
  • ผู้ชายหลายคนที่มีปัญหาเรื่องพันธุกรรม เช่น cystic fibrosis จะไม่มีท่อนำอสุจิ ทำให้มีบุตรยากแต่กำเนิด แต่ยังสามารถผลิตอสุจิได้
  • ผู้ชายบางคนมีปัญหาเรื่องการแข็งตัวองคชาติ ซึ่งทำให้มีปัญหาต่อการมีเพศสัมพันธุ์
  • ภาวะการไหลย้อนกลับขึ้นไปของเชื้ออสุจิ เข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะ อาจเกิดจากการใช้ยาบางชนิด
อ่านบทความที่น่าสนใจจาก iBaby